Aktuálne

Výsledky MMD 2013 nájdete v sekcii Výsledky

Sponzori

Prihlásenie

14.ročník T.A.T.

Propozície

Dátum a miesto konania : sobota 25.jún 2016, rybník v Ďanovej pri Martine
Organizátor súťaže : Turčiansky amatérsky triatlon Martin /TAT/. Preteká sa podľa pravidiel STÚ a týchto propozícií.

Preteky:
Detský triatlon
žiaci nádeje : 50 m - 2 km - 0,5 km
Žiacky triatlon
ml. žiaci/-ky : 300 m - 8 km - 2 km
st. žiaci/-ky : 300 m - 8 km - 2 km
Triatlon SP elite a M-SR v AG : 1500m - 40km - 10km
Triatlon štafeta (3 členná) nie je súčasťou SP : 1500m – 40km -10ks

plávanie rybník 3 okruhy ,cyklistika 3 okruhy , beh 4 okruhy
Jazda v háku /drafting/ je zakázaná pre všetky kategórie mužov a žien
v SP elite aj v AG.
Prihlášky: Akceptované budú až po zaplatení štartovného!
Štartovné: detský triatlon 2,- €
č.ú. UniCreditBank 1194438012/1111
IBAN : SK12 1111 0000 0011 9443 8012
SWIFT (BIC) UNCRSKBX
ostatné kategórie : štafety : žiacke kategórie - bez trička :
do 31.5.2016 2531.5.2016 25 ,- €
do 15.6.2016 35,- € do 31.5.2016 60,-€ do 31.5.2016 5,-€
po 15.6.2016 40,- € po 31.5.2016 90,-€ po 31.5.2016 8,-€
pri prezentácií bez trička: pri prezentácií bez trička: pri prezentácií:
24. a 25.6.2016 5025.6.2016 50,- € 24. a 25.6.2016 100,-€ 24. a 25.6.2016 1025.6.2016 10,-€

V prípade požiadania organizátorom je pretekár povinný preukázať sa dokladom o zaplatení štartovného.
Štartovné zahrňuje tričko, obed, pitný režim.
Miesto konania: obec Ďanová
rybník Ďanová (plávanie), cyklistika Ďanová smer Folkušová , beh v obci Ďanová

Kategórie:
Žiaci nádeje rok nar. 2005 a mladší ( 11 rokov a mladší)
ml. žiaci/-ky 2004-2003 ( 12 a 13 rokov )
st. žiaci/-ky 2002-2001 ( 14 a 15 rokov )
Registrovaní v STÚ: (elite M, Ž a vekové kategórie v AG)
A elite muži rok nar.1996 -1987 1500 m - 40 km - 10 km
B elite ženy rok nar.1996 -1987 1500 m - 40 km - 10 km
C vek. kategória ženy AG 30-39 /1986 - 1977/ 1500m – 40 km – 10 km
D vek. kategória ženy AG 40-49 /1976 - 1967/ 1500m – 40 km – 10 km
E vek. kategória ženy AG 50+ /1966 a staršie/ 1500m – 40 km – 10 km
F vek. kategória muži AG 30-34 /1986 – 1982/ 1500m – 40 km - 10 km
G vek. kategória muži AG 35-39 /1981 - 1977/ 1500m – 40 km – 10 km
H vek. kategória muži AG 40-44 /1976 – 1972/ 1500m – 40 km – 10 km
I vek. kategória muži AG 45-49 /1971 – 1967/ 1500m – 40 km – 10 km
J vek. kategória muži AG 50-54 /1966 – 1962/ 1500m – 40 km –10 km
K vek. kategória muži AG 55-59 /1961 - 1957/ 1500m – 40 km – 10 km
L vek kategória muži AG 60+ /1956 a starší/ 1500m – 40 km - 10 km
M štafety (plavec - cyklista - bežec) 1500m – 40 km - 10km


Trate: plávanie : rybník Ďanová
bicykel : detský v okolí rybníka
ostatné kategórie zvlnený terén,3 okruhy s vylúčením dopravy
Jazda v háku /drafting/je zakázaná pre všetky kategórie M a Ž v SP elite aj v AG.
beh : rovina

Ceny: Detský triatlon ocenení všetci účastníci.
V ostatných kategóriách vecné ceny pre prvých troch pretekárov.
V absolútnom poradí mužov a žien finančné:
Muži: 350 -250 -150 - 100 -80 -70 -65 -50 -30 -20
Ženy: 300 -200 -100 -50 -20
Organizačný výbor:
Riaditeľ podujatia: Konečný D.
Hlavný rozhodca: Paľa D.
Technický delegát:

Časový rozpis:
24.6.2016 od 17:00 prezentácia všetkých kategórií - Ďanová - rybník
25.6.2016 od 07:30 prezentácia všetkých kategórií - Ďanová - rybník
25.6.2016 do 10:30 prezentácia všetkých kategórií ukončená

8:00 / 8:50 otvorenie / uzavretie depa ženy (B,C,D,E),vek. kat. muži (H,I,J,K,L) a
štafety (M)
9:00 štart ženy (B,C,D,E) a vek. kat. muži(H,I,J,K,L) a štafety (M)
11:15 /11:40 otvorenie / uzavretie depa ml. žiaci/-ky a st. žiaci/-ky
12:00 štart ml. žiaci/-ky a st. žiaci/-ky
12:40 /12:55 otvorenie / uzavretie depa deti
13:00 štart deti
13:15 /13:40 otvorenie / uzavretie depa elite muži (A) a vek. kat. muži (F,G)
14:00 štart elite muži (A) a vek. kat. muži (F,G)
16:20 /17:00 výber bicyklov z depa elite muži (A) + vek. kat. muži (F,G)
občerstvenie pre pretekárov
16:30 vyhodnotenie preteku

Upozornenie po odštartovaní ranného preteku bude cesta k rybníku uzavretá
od cca 9:15 .

Povinná výbava: ochranná prilba pri cyklistike. Každý súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s propozíciami, časovým harmonogramom a podmienkami preteku sa považuje zaplatenie štartovného poplatku. Preteká sa podľa pravidiel STÚ pre bez hákový triatlon a týchto propozícií.

Informácie: Daniel Konečný 0903 503 6660903 503 666, svemat@svemat.sk,
tatriatlon@tatriatlon.sk Organizátor si vyhradzuje právo zmeny
propozícií v prípade dohovoru s TD a HR.
Počet štartujúcich je obmedzený na 80 ľudí v jednom štarte.
Organizátor má právo rozdeliť pretekárov do štartových vĺn podľa počtu prihlásených a prípadné zmeny proti propozíciám zverejní najmenej tri dni pred pretekmi na stránke tatriatlon.sk a stránke STÚ. 

 

 

Podmienky a povinnosti účastníkov TAT :

 

Meno a priezvisko :

 

1.Preteká sa podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií.

2.Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

3.Usporiadateľ  nie je zodpovedný za škody na zdraví  a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.

4.Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú a zapnutú na hlave počas cyklistickej časti aj pri vychádzaní z depa.

5.Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

6.Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.

7.Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.

8.Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.

9.V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.

10.Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

11.Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

12.Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii preteku, vklad je 10€, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

13.Pretekár súhlasí  so spracovaním osobných údajov ako aj s možným použitím fotografií  a videozáznamov na účely propagácie.

14.Pretekár  súhlasí s časovým harmonogramom preteku, ktorý je uvedený v propozíciach. Ak sa pretekár umiestni na stupňoch víťazov a nezúčastní sa vyhodnotenia preteku, stráca  nárok na finančnú a vecnú cenu.

15.Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1. až 15. .

 

 

V Ďanovej  podpis:

 

 

 Komentáre

Pridať komentár
05.07.2016 06:36     Velvet

J’ai vu ton message sur mon mur, oui ça me concerne mais je viens tout juste d’arrivée donc je n’ai pas encore &lÃq1o; d&#82u7;expa©riences à raconter », mais d’ici quelques jours, je serai tout à fait d’accord pour te donner mon témoignage !

26.06.2016 08:13     v

nejaky link na vysledky?

23.06.2016 10:56     Martin

Andrej nie je tam na teba mail ani iny kontakt ak si este nenasiel nikoho napis hruskam@gmail.com

21.06.2016 19:22     Andrej

Prenesiem štartovné na triathlon v cene 25e, niečo mi do toho vošlo tak mám problém zúčastniť sa.

18.05.2016 15:32     Fero

Nasiel som registracny link - a vyzera, ze funguje : http://www.kk-sporttiming.com/

13.05.2016 15:01     Peter

Kde sa da prihlasit?

13.05.2016 13:39     Fero

Nejaky registracny link by sa nenasiel ??