Aktuálne

Výsledky MMD 2013 nájdete v sekcii Výsledky

Sponzori

Prihlásenie

15.ročník T.A.T.

Dátum a miesto konania : nedeľa 2.júla 2017, rybník v Ďanovej pri Martine

Propozície : Link na mapy.

Dátum a miesto konania : nedeľa 2.júla 2017, rybník v Ďanovej pri Martine
Organizátor súťaže : Turčiansky amatérsky triatlon Martin /TAT/. Z poverenia STÚ
AG a SlPo všetkých kategórií. Preteká sa podľa pravidiel STÚ a týchto propozícií.
Preteky:
Detský triatlon
žiaci nádeje : 50 m - 2 km - 0,5 km
Žiacky triatlon
ml. žiaci/-ky : 300 m - 8 km - 2 km
st. žiaci/-ky : 300 m - 8 km - 2 km
Triatlon SP elite a v AG : 1500m - 40km - 10km
Triatlon štafeta (3 členná) nie je súčasťou SP : 1500m – 40km -10ks

plávanie rybník 3 okruhy ,cyklistika 3 okruhy , beh 4 okruhy
Jazda v háku /drafting/ je zakázaná pre všetky kategórie mužov a žien
v SP elite aj v AG.

Prihlášky: Vyplniť elektronický formulár na www.triathlon.sk

Akceptované budú až po zaplatení štartovného na:
č.ú. UniCreditBank 1194438012/1111
IBAN : SK12 1111 0000 0011 9443 8012
SWIFT (BIC) UNCRSKBX
Štartovné: detský triatlon 5,- €

ostatné kategórie : štafety : žiacke kategórie - bez trička :
do 31.5.2017 25,- €
do 15.6.2017 35,- € do 31.5.2017 60,-€ do 31.5.2017 10,-€
po 15.6.2017 40,- € po 31.5.2017 90,-€ po 31.5.2017 12,-€
pri prezentácií bez trička: pri prezentácií bez trička: pri prezentácií:
1.7. a 2.7.2017 50,- € 1.7. a 2.7.2017 100,-€ 1.7. a 2.7.2017 14,-€

V prípade požiadania organizátorom je pretekár povinný preukázať sa dokladom o zaplatení štartovného.
Štartovné zahrňuje tričko, obed, pitný režim.
Miesto konania: obec Ďanová
rybník Ďanová (plávanie), cyklistika Ďanová smer Folkušová , beh v obci Ďanová
Kategórie:
Žiaci nádeje rok nar. 2006 a mladší ( 11 rokov a mladší)
ml. žiaci/-ky 2005-2004 ( 12 a 13 rokov )
st. žiaci/-ky 2003-2002 ( 14 a 15 rokov )
Registrovaní v STÚ: (elite M, Ž a vekové kategórie v AG)
A elite muži rok nar.1997 -1988 1500 m - 40 km - 10 km
B elite ženy rok nar.1997 -1988 1500 m - 40 km - 10 km
C vek. kategória ženy AG 30-39 /1987 - 1978/ 1500m – 40 km – 10 km
D vek. kategória ženy AG 40-49 /1977 - 1968/ 1500m – 40 km – 10 km
E vek. kategória ženy AG 50+ /1967 a staršie/ 1500m – 40 km – 10 km
F vek. kategória muži AG 30-34 /1987 – 1983/ 1500m – 40 km - 10 km
G vek. kategória muži AG 35-39 /1982 - 1978/ 1500m – 40 km – 10 km
H vek. kategória muži AG 40-44 /1977 – 1973/ 1500m – 40 km – 10 km
I vek. kategória muži AG 45-49 /1972 – 1968/ 1500m – 40 km – 10 km
J vek. kategória muži AG 50-54 /1967 – 1963/ 1500m – 40 km –10 km
K vek. kategória muži AG 55-59 /1962 - 1958/ 1500m – 40 km – 10 km
L vek kategória muži AG 60+ /1957 a starší/ 1500m – 40 km - 10 km
M štafety (plavec - cyklista - bežec) 1500m – 40 km - 10km


Trate: plávanie : rybník Ďanová
bicykel : detský v okolí rybníka
ostatné kategórie zvlnený terén,3 okruhy s vylúčením dopravy
Jazda v háku /drafting/je zakázaná pre všetky kategórie M a Ž v SP elite aj v AG.
beh : rovina

Ceny: Detský triatlon ocenení všetci účastníci.
V ostatných kategóriách vecné ceny pre prvých troch pretekárov.
V absolútnom poradí mužov a žien finančné:
Muži: 350 -250 -150 - 100 -80 -70 -65 -50 -30 -20
Ženy: 300 -200 -100 -50 -20
Organizačný výbor:
Riaditeľ podujatia: Konečný Daniel
Hlavný rozhodca:
Technický delegát:

Časový rozpis:
1.7.2017 od 17:00 prezentácia všetkých kategórií - Ďanová - rybník
2.7.2017 od 07:30 prezentácia všetkých kategórií - Ďanová - rybník
2.7.2017 do 10:30 prezentácia všetkých kategórií ukončená

09:20 /09:50 otvorenie / uzavretie depa žiaci nádeje, ml. žiaci/-ky a st. žiaci/-ky
09:55 poučenie pretekárov ml. žiaci/-ky a st. žiaci/-ky
10:00 štart ml. žiaci/-ky a st. žiaci/-ky
10:25 poučenie pretekárov žiaci nádeje
10:30 štart žiaci nádeje
11:15 /11:50 otvorenie / uzavretie depa elite muži (A) a vek. kat. muži (F,G H,I,J,K,L),
ženy (B,C,D,E), a štafety (M)
11:55 poučenie pretekárov
12:00 štart elite muži (A) a vek. kat. muži (F,G H,I,J,K,L), ženy (B,C,D,E), a štafety (M)
14:30 výber bicyklov z depa
občerstvenie pre pretekárov
15:00 vyhodnotenie preteku

Upozornenie po odštartovaní preteku ml. žiaci/-ky a st. žiaci/-ky bude cesta k rybníku uzavretá od cca 10:00 .

Povinná výbava: ochranná prilba pri cyklistike. Každý súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s propozíciami, časovým harmonogramom a podmienkami preteku sa považuje zaplatenie štartovného poplatku. Preteká sa podľa pravidiel STÚ pre bez hákový triatlon a týchto propozícií.

Informácie: Daniel Konečný 0903 503 666, svemat@svemat.sk,
tatriatlon@tatriatlon.sk Organizátor si vyhradzuje právo zmeny
propozícií v prípade dohovoru s TD a HR.
Počet štartujúcich je obmedzený na 120 ľudí v jednom štarte.
Organizátor má právo rozdeliť pretekárov do štartových vĺn podľa počtu prihlásených a prípadné zmeny proti propozíciám zverejní najmenej tri dni pred pretekmi na stránke tatriatlon.sk a stránke STÚ. 

 

 

 

Podmienky a povinnosti účastníkov TAT :

 

Meno a priezvisko :

 

1.Preteká sa podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií.

2.Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

3.Usporiadateľ  nie je zodpovedný za škody na zdraví  a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.

4.Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú a zapnutú na hlave počas cyklistickej časti aj pri vychádzaní z depa.

5.Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

6.Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.

7.Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.

8.Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.

9.V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.

10.Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

11.Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

12.Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii preteku, vklad je 10€, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

13.Pretekár súhlasí  so spracovaním osobných údajov ako aj s možným použitím fotografií  a videozáznamov na účely propagácie.

14.Pretekár  súhlasí s časovým harmonogramom preteku, ktorý je uvedený v propozíciach. Ak sa pretekár umiestni na stupňoch víťazov a nezúčastní sa vyhodnotenia preteku, stráca  nárok na finančnú a vecnú cenu.

15.Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1. až 15. .

 

 

V Ďanovej  podpis:

 

 

 Komentáre

Pridať komentár
06.07.2017 13:50     Jaro

Zdravim, budou k videni nekde fota ze zavodu? Diky