Aktuálne

Výsledky MMD 2013 nájdete v sekcii Výsledky

Sponzori

Prihlásenie

8.r. M.M.D. 10.05.2014

Propozície v docx formáte.

Link na prihlasovanie.

Mapy tratí klik

Martinský mestský duatlon /8.ročník/ M-SR muži ženy

Dátum a miesto konania: sobota 10.mája 2014, Martin, Námestie SNP /OD Prior/

Organizátor súťaže: Turčiansky amatérsky triatlon Martin /TAT/ v spolupráci so Slovenskou triatlonovou úniou /STÚ/. Preteká sa podľa pravidiel STÚ a týchto propozícií.

Preteky:

Detský duatlon 0,1 - 0,5 - 0,1

Open duatlon 5 – 20 – 2,5

Slovenský pohár v duatlone pre M,Ž a J, Jy a D, Dy a M-SR muži ženy / 5 – 20 – 2,5 /

Jazda v háku /drafting/ počas cyklistickej časti je povolená.

Prihlášky: Vyplniť elektronický formulár na: www.kk-sporttiming.com

Akceptované budú až po zaplatení štartovného na č.ú. UniCreditBank 1194438012/1111

V prípade požiadania organizátora je povinný pretekár preukázať sa pri prezentácii dokladom o zaplatení štartovného.

Štartovné: detský duatlon 0,- €

ostatné kategórie do 5. 5. 2014 15,- €

po 5. 5. 2014 20,- €

Miesto konania: Martin – pešia zóna, parkovanie osobných aut pri OD Prior, prezentácia je na mieste štartu.

Kategórie:

Deti /rok nar.2003 a mladší/ beh 0,1 km – bicykel 0,5 km – beh 0,1 km

Registrovaní v STÚ:

Dorastenci, dorastenky /rok nar.1998-1997/ 5 - 20 - 2,5

Juniori, juniorky /rok nar.1996-1995/ 5 – 20 – 2,5

Muži /rok nar.1994 - 1975/ 5 – 20 – 2,5

Ženy /rok nar.1994 - 1975/ 5 – 20 – 2,5

Veteráni 1 /rok nar.1974 - 1965/ 5 – 20 –2,5

Veteráni 2 /rok nar.1964 a starší/ 5 – 20 –2,5

Veteránky /rok nar.1974 a staršie/ 5- 20 – 2,5Neregistrovaní (open):

Muži /rok nar.1997 - 1975/ 5 –20- 2,5

Ženy /rok nar.1997 a staršie/ 5 –20- 2,5

Veteráni /rok nar.1974 a starší/ 5 –20- 2,5Trate: I. beh pešia zóna + park, rovina, 2x 1 okruh a 2,5 km

Bicykel: detský duatlon na pešej zóne

ostatné kategórie: výjazd na mestský okruh s obmedzením premávky, rovina

Mestský okruh meria 6,2 km J, D, open, M, Ž , V - 3 kolá

II .beh pešia zóna + park, rovina 1 okruh 2,5 km

Ceny: Detský duatlon ocenení všetci účastníci.

V ostatných kategóriách vecné ceny pre prvých troch pretekárov.

V absolútnom poradí na objemoch 5 – 20 – 2,5 finančné ceny sú nasledovné:

muži : 60 € - 50 € - 40 € - 30 € - 20 €

ženy: 50 € - 30 € - 20 €

Organizačný výbor: Riaditeľ podujatia: Peter Haratík

Hlavný rozhodca:

Technický delegát: deleguje STÚ

Časový rozpis:

11:00 prezentácia všetkých kategórii, námestie SNP pri OD Prior

11:45 rozprava detský duatlon

12:00 štart detský duatlon

12:15/12:50 otvorenie/uzavretie depa pre objemy 5 –20 – 2,5

12:50 rozprava pre MMD

13:00 štart MMD všetky kategórie

13:55 predpokladaný príchod prvého pretekára

15:00 vyhlásenie výsledkov, námestie SNP pri OD Prior , ukončenie preteku

14:00-15:00 občerstvenie pre pretekárovPovinná výbava: ochranná prilba pri cyklistike. Každý súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami preteku sa považuje zaplatenie štartovného poplatku. Informácie: Daniel Konečný 0903 503 666, 043-4134245, svemat@svemat.sk Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií v prípade dohovoru s TD a HR.

Podmienky a povinnosti účastníkov MMD :

 

Meno a priezvisko :

 

1.Preteká sa podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií.

2.Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

3.Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.

4.Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú a zapnutú na hlave počas cyklistickej časti aj pri vychádzaní z depa.

5.Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

6.Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.

7.Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.

8.Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.

9.V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.

10.Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

11.Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

12.Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii preteku, vklad je 10€, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

13.Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie.

14.Pretekár súhlasí s časovým harmonogramom preteku, ktorý je uvedený v propozíciach. Ak sa pretekár umiestni na stupňoch víťazov a nezúčastní sa vyhodnotenia preteku, stráca nárok na finančnú a vecnú cenu.

15.Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1. až 15. .

 

V Martine podpis:

Martinský mestský duatlon /8.ročník/ M-SR muži ženy

Dátum a miesto konania: sobota 10.mája 2014, Martin, Námestie SNP /OD Prior/

Organizátor súťaže: Turčiansky amatérsky triatlon Martin /TAT/ v spolupráci so Slovenskou triatlonovou úniou /STÚ/. Preteká sa podľa pravidiel STÚ a týchto propozícií.

Preteky:

Detský duatlon 0,1 - 0,5 - 0,1

Open duatlon 5 – 20 – 2,5

Slovenský pohár v duatlone pre M,Ž a J, Jy a D, Dy a M-SR muži ženy / 5 – 20 – 2,5 /

Jazda v háku /drafting/ počas cyklistickej časti je povolená.

Prihlášky: Vyplniť elektronický formulár na: www.kk-sporttiming.com

Akceptované budú až po zaplatení štartovného na č.ú. UniCreditBank 1194438012/1111

V prípade požiadania organizátora je povinný pretekár preukázať sa pri prezentácii dokladom o zaplatení štartovného.

Štartovné: detský duatlon 0,- €

ostatné kategórie do 5. 5. 2014 15,- €

po 5. 5. 2014 20,- €

Miesto konania: Martin – pešia zóna, parkovanie osobných aut pri OD Prior, prezentácia je na mieste štartu.

Kategórie:

Deti /rok nar.2003 a mladší/ beh 0,1 km – bicykel 0,5 km – beh 0,1 km

Registrovaní v STÚ:

Dorastenci, dorastenky /rok nar.1998-1997/ 5 - 20 - 2,5

Juniori, juniorky /rok nar.1996-1995/ 5 – 20 – 2,5

Muži /rok nar.1994 - 1975/ 5 – 20 – 2,5

Ženy /rok nar.1994 - 1975/ 5 – 20 – 2,5

Veteráni 1 /rok nar.1974 - 1965/ 5 – 20 –2,5

Veteráni 2 /rok nar.1964 a starší/ 5 – 20 –2,5

Veteránky /rok nar.1974 a staršie/ 5- 20 – 2,5Neregistrovaní (open):

Muži /rok nar.1997 - 1975/ 5 –20- 2,5

Ženy /rok nar.1997 a staršie/ 5 –20- 2,5

Veteráni /rok nar.1974 a starší/ 5 –20- 2,5Trate: I. beh pešia zóna + park, rovina, 2x 1 okruh a 2,5 km

Bicykel: detský duatlon na pešej zóne

ostatné kategórie: výjazd na mestský okruh s obmedzením premávky, rovina

Mestský okruh meria 6,2 km J, D, open, M, Ž , V - 3 kolá

II .beh pešia zóna + park, rovina 1 okruh 2,5 km

Ceny: Detský duatlon ocenení všetci účastníci.

V ostatných kategóriách vecné ceny pre prvých troch pretekárov.

V absolútnom poradí na objemoch 5 – 20 – 2,5 finančné ceny sú nasledovné:

muži : 60 € - 50 € - 40 € - 30 € - 20 €

ženy: 50 € - 30 € - 20 €

Organizačný výbor: Riaditeľ podujatia: Peter Haratík

Hlavný rozhodca:

Technický delegát: deleguje STÚ

Časový rozpis:

11:00 prezentácia všetkých kategórii, námestie SNP pri OD Prior

11:45 rozprava detský duatlon

12:00 štart detský duatlon

12:15/12:50 otvorenie/uzavretie depa pre objemy 5 –20 – 2,5

12:50 rozprava pre MMD

13:00 štart MMD všetky kategórie

13:55 predpokladaný príchod prvého pretekára

15:00 vyhlásenie výsledkov, námestie SNP pri OD Prior , ukončenie preteku

14:00-15:00 občerstvenie pre pretekárovPovinná výbava: ochranná prilba pri cyklistike. Každý súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami preteku sa považuje zaplatenie štartovného poplatku. Informácie: Daniel Konečný 0903 503 666, 043-4134245, svemat@svemat.sk Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií v prípade dohovoru s TD a HR.

Podmienky a povinnosti účastníkov MMD :

 

Meno a priezvisko :

 

1.Preteká sa podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií.

2.Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

3.Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.

4.Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú a zapnutú na hlave počas cyklistickej časti aj pri vychádzaní z depa.

5.Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

6.Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.

7.Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.

8.Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.

9.V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.

10.Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

11.Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

12.Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii preteku, vklad je 10€, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

13.Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie.

14.Pretekár súhlasí s časovým harmonogramom preteku, ktorý je uvedený v propozíciach. Ak sa pretekár umiestni na stupňoch víťazov a nezúčastní sa vyhodnotenia preteku, stráca nárok na finančnú a vecnú cenu.

15.Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1. až 15. .

 

V Martine podpis:Komentáre

Pridať komentár

K tomuto článku nie sú pridané žiadne komentáre