Aktuálne

Výsledky MMD 2013 nájdete v sekcii Výsledky

Sponzori

Prihlásenie

BEH na Martina v Martine so ski Martinkami 11.11.2017

/7.ročník/

BEH na Martina v Martine so ski Martinkami 11.11.2017

Dátum a miesto konania: 11.11.2017 o 17:30 hod., Divadelné námestie Martin

Prezentácia : bude upresnené miesto

www.tatriatlon.sk

svemat@svemat.sk

Organizátor súťaže: Turčiansky amatérsky triatlonMartin /TAT/, mesto Martin

Preteky:

OPEN BEH  3 km štart o 17:30 hod.

žiaci a deti 1 km štart o 17:30 hod.

Prihlášky na : http://www.kk-sporttiming.com/

Štartovné:

open 3,- časomiera

žiaci, deti 3,-€ časomiera

Martinovia 0,- €

Miesto konania: mesto Martin , centrum Divadelné námestie

Kategórie:

muži:

kat. A 39 r. a mladší ( 1978 a ml. )

kat. B 40-49 r. (1968 – 1977)

kat. C 50-59 r. (1958 - 1967)

kat. D 60 r. a starší (1957 a st.)

ženy:

kat. A 39 r. a mladšie (1978 a ml.)

kat. B 40 r. a staršie (1977 a st. )

Starší žiaci/žiačky (2002 -2003)

Mladší žiaci/žiačky (2004-2005)

Deti (2006 a ml.)

Trate: okruhy beh , rovina

Ceny:

Finančné ceny: prví traja v absolútnom poradí mužov a žien

Vecné ceny: prví traja v jednotlivých kategóriach

Organizačný výbor:

Riaditeľ podujatia: Konečný Daniel

Hlavný rozhodca: Gáliková Janka

Technický delegát: Celerín Milan

Časový rozpis:

11.11.2017 prezentácia všetkých kategórií od 15:45 hod. - do 17:15 hod.

Rozprava deti, žiaci a open o 17:25 hod.

Štart deti, žiaci a open o 17:30 hod.

Vyhlásenie výsledkov o 18:30 hod.

Pretekár ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia stráca nárok na vecnú a finančnú cenu.

Každý súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami preteku sa považuje zaplatenie štartovného poplatku.

Informácie: Daniel Konečný 0903 503 666, svemat@svemat.sk,

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií

Partneri: mesto Martin , T.A.T. , Svemat , winter park Martinky,

Ecco Slovakia a.s. , Holidaypark Kováčová

Vzhľadom na prebiehajúce Svätomartinské dni (hody),odporúčame parkovať

pri hoteli Turiec za Sociálnou poisťovňou, cca 300 m odštartu preteku.

Podmienky a povinnosti účastníkov:

Meno,priezvisko:

1.Preteká sa podľa platných pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií.

2.Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

3.Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.

4.Štartovné čísla do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, viazané na prihlášku a neprenosné na inú osobu.

5.Pretekári povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.

6.Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.

7.Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.

8.V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.

9.Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

10.Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

11.Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii preteku, vklad je 10 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

12.Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov, ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie.

13.Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom, priprezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1 13.

V Martine 11.11.2017Komentáre

Pridať komentár
09.11.2017 21:52     Ján Sopúch

Nebude vadiť ak celú trať prejdem rýchlym krokom s paličkami za cca 20 minút. Neviem či je trať v kuse alebo okruhy. Zavadzať nebudem lebo budem posledný.