Aktuálne

Výsledky MMD 2013 nájdete v sekcii Výsledky

Sponzori

Prihlásenie

Martinský mestský duatlon /9.ročník/ M-SR J, Jy a D, Dy

 

Martinský mestský duatlon /9.ročník/ M-SR J, Jy  a D, Dy

Dátum a miesto konania: sobota 9.mája 2015, Martin, Námestie SNP /OD Prior/

Organizátor súťaže: Turčiansky amatérsky triatlon Martin /TAT/ v spolupráci so Slovenskou triatlonovou úniou /STÚ/. Preteká sa podľa pravidiel STÚ a týchto propozícií.

Preteky:

Detský duatlon 0,1 - 0,5 - 0,1

Open duatlon 5 – 20 – 2,5

Slovenský pohár v duatlone pre M,Ž a J, Jy a D, Dy a M-SR J, Jy a D, Dy / 5 – 20 – 2,5 /

Jazda v háku /drafting/ počas cyklistickej časti je povolená.

Prihlášky: Vyplniť elektronický formulár na: www.kk-sporttiming.com

Akceptované budú až po zaplatení štartovného na č.ú. UniCreditBank 1194438012/1111

V prípade požiadania organizátora je povinný pretekár preukázať sa pri prezentácii dokladom o zaplatení štartovného.

Štartovné:         detský duatlon 1,- €

ostatné kategórie do 4. 5. 2015 15,- €

po 4. 5. 2015 20,- €

Miesto konania: Martin – pešia zóna, parkovanie osobných aut pri OD Prior, prezentácia je na mieste štartu.

Kategórie:

Deti /rok nar.2004 a mladší/    beh 0,1 km – bicykel 0,5 km – beh 0,1 km

Registrovaní v STÚ:

Dorastenci, dorastenky /rok nar.1999-1998/ 5 - 20 - 2,5

Juniori, juniorky /rok nar.1997-1996/ 5 – 20 – 2,5

Muži /rok nar.1995 - 1976/            5 – 20 – 2,5

Ženy /rok nar.1995 - 1976/            5 – 20 – 2,5

Veteráni 1 /rok nar.1975 - 1966/  5 – 20 –2,5

Veteráni 2 /rok nar.1965 a starší/ 5 – 20 –2,5

Veteránky /rok nar.1975 a staršie/ 5- 20 – 2,5

 

Neregistrovaní (open):

Muži /rok nar.1998 - 1976/    5 –20- 2,5

Ženy /rok nar.1998 a staršie/    5 –20- 2,5

Veteráni /rok nar.1975 a starší/ 5 –20- 2,5

 

Trate:I. beh: pešia zóna + park, rovina, 2x 1 okruh a 2,5 km

Bicykel: detský duatlon na pešej zóne

ostatné kategórie: výjazd na mestský okruh s obmedzením premávky, rovina

Mestský okruh meria 6,2 km  J, D, open, M, Ž , V  ( 3 kolá )

II .beh: pešia zóna + park, rovina 1 okruh 2,5 km

Ceny: Detský duatlon ocenení všetci účastníci.

V ostatných kategóriách vecné ceny pre prvých troch pretekárov.

V absolútnom poradí na objemoch 5 – 20 – 2,5 finančné ceny sú nasledovné:

muži : 60 € - 50 € - 40 € - 30 € - 20 €

ženy:  50 € - 30 € - 20 €

Organizačný výbor:  Riaditeľ podujatia: Daniel Konečný

Hlavný rozhodca:

Technický delegát: deleguje STÚ

Časový rozpis:

11:00 prezentácia všetkých kategórii, námestie SNP pri OD Prior

11:45 rozprava detský duatlon

12:00 štart detský duatlon

12:15/12:50 otvorenie/uzavretie depa pre objemy 5 –20 – 2,5

12:50 rozprava pre MMD

13:00 štart MMD všetky kategórie

13:55 predpokladaný príchod prvého pretekára

15:00 vyhlásenie výsledkov, námestie SNP pri OD Prior , ukončenie preteku

14:00-15:00 občerstvenie pre pretekárov

 

Povinná výbava: ochranná prilba pri cyklistike. Každý súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami preteku sa považuje zaplatenie štartovného poplatku. Informácie: Daniel Konečný 0903 503 666, 043-4134245, svemat@svemat.sk Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií v prípade dohovoru s TD a HR.

Podmienky a povinnosti účastníkov MMD :

Meno a priezvisko :

 

1.Preteká sa podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií.

2.Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

3.Usporiadateľ  nie je zodpovedný za škody na zdraví  a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.

4.Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú a zapnutú na hlave počas cyklistickej časti aj pri vychádzaní z depa.

5.Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

6.Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.

7.Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.

8.Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.

9.V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.

10.Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

11.Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

12.Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii preteku, vklad je 10€, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

13.Pretekár súhlasí  so spracovaním osobných údajov ako aj s možným použitím fotografií  a videozáznamov na účely propagácie.

14.Pretekár  súhlasí s časovým harmonogramom preteku, ktorý je uvedený v propozíciach. Ak sa pretekár umiestni na stupňoch víťazov a nezúčastní sa vyhodnotenia preteku, stráca  nárok na finančnú a vecnú cenu.

15.Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1. až 15. .

 

V Martine  podpis:Komentáre

Pridať komentár
15.11.2015 06:09     MarkEso

Muchas gracias por las moalitses Santa, joder mira que tengo mala suerte, estos iban por delante, salieron 5 minutos antes que nuestro grupo de edad, fue una carrera en la que me tocf3 ir solo, y ademe1s tuve que apretar fuerte por que me estaba jugando el tercer puesto, al final lo puede mantener. Te felicito por tu trabajo tiene muy buena pinta.Gracias http://fuzjwyusm.com [url=http://cwezssrnl.com]cwezssrnl[/url] [link=http://bicorcqdg.com]bicorcqdg[/link]

13.11.2015 16:36     Open

I would like to take the opportunity of <a href="http://cgngzboep.com">thakning</a> you for your professional direction I have usually enjoyed visiting your site. I will be looking forward to the particular commencement of my university research and the entire preparation would never have been complete without checking out your web blog. If I might be of any help to others, I would be pleased to help as a result of what I have gained from here.

11.11.2015 17:28     Cassandre

If anyone is buiyng a house in California, Farmers have one of the best homeowners insurance package and its prices are generally good towards the consumer. Call me for a home quote, I've helped hundreds of people close escrows fast with evidence of insurance in a timely manner. http://ewudkjcaygf.com [url=http://iavvqjrlt.com]iavvqjrlt[/url] [link=http://mhlquwwmov.com]mhlquwwmov[/link]

10.11.2015 13:32     Anas

Hey there, you really made some<a href="http://zluxwy.com"> enlxcleet</a> points and I appreciated going through this. I wish you and your family have a relaxing as well as joyful holiday as well as great health and prosperity in 2012.

10.11.2015 04:20     Outlawteddy

When my family psruhaced our first townhome in Lake Ridge, VA it was a bad market in 199. As our family grew the townhouse got smaller and smaller, and we decided to sell after 13 years in our home. The lenght of ownership in a up and down market did give us the equity we neede to move up to a larger home with funds to pay movers, buy new furniture and a down payment on the new home. So for us, the quick 13 years went by fast and we did have equity to move up. So yes homeownership for several quick years is a good investment.

27.07.2015 18:59     Rizza

I am surprised that inetrnet buyers visited more homes and took longer to buy then non-internet buyers.Is this a symptom of the current real estate market with too many homes for sale and the inetrnet buyer is aware of all of them?Is it the fact that the inetrnet buyer is not taking their Realtors advice when the Realtor tells them that the other homes won't work for them and they look anyway?You would think the inetrnet would allow the buyer to narrow down the search so that they would look at less homes and the process would be quicker for them. http://bdemwz.com [url=http://yjlhlhdilt.com]yjlhlhdilt[/url] [link=http://vqqmad.com]vqqmad[/link]

27.07.2015 12:52     Philly

Heck yeah this is <a href="http://cltgzlyvldp.com">exctlay</a> what I needed.

21.07.2015 12:59     Amey

It definitely will be iteernsting.Does this report come out in November? That is a long time to wait.My guess is that the home buyer is presented with too many options and it takes longer for them to feel comfortable with their decision.A good analogy for a home buyer confronted with too many homes is like a web surfer confronted with too many buttons on a web page.Usability experts tell us that the web surfer will get confused or frustrated and might go to the next site.Well the home buyer wants a home so they will stick with the home search it just takes longer.