Aktuálne

Výsledky MMD 2013 nájdete v sekcii Výsledky

Sponzori

Prihlásenie

Silvestrovský beh zdravia /37. ročník/

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 1. Usporiadateľ Turčiansky amatérsky triatlon Martin za podpory mesta Vrútky a v spolupráci s  TJ Sokol Vrútky. 2. Termím a miesto štartu sobota 31. decembra 2017 (pešia zóna mesta Vrútky) štart o 10:05 hod. žiaci o 10:10 hod. open

3. Prihlášky Elektronicky na http://www.kk-sporttiming.com/timing_sk.php do 30. decembra 2017 pri prezentácií dňa 31. decembra  2017 od 8:30 do 9:40 hod. 4. Štartovné open 6 € časomiera žiaci 4 € časomiera B. TECHNICKÉ USTANOVENIA 5. Predpis Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a tohto rozpisu. 6. Štartujú Pretekári a pretekárky, ktorí pri prezentácií zaplatili štartovné. 7. Kategórie A – muži 39 rokov a mladší (1978 a mladší) B – muži od 40 do 49 rokov (1968 – 1977) C – muži od 50 do 59 rokov (1958 – 1967) D – muži 60 rokov a starší (1957 a starší) E – ženy 39 rokov a mladšie (1978 a mladšie) F – ženy 40 rokov a staršie (1977 a staršie) G – starší žiaci/-ky (2002 – 2003) 15 – 14 roč. H – mladší žiaci/-ky (2004 – 2005) 13 – 12 roč. 8. Popis trate Trať vedie po asfaltových cestách – miestnych komunikáciách. Jeden okruh meria 2 km. open 5 okruhov, celkom 10 km žiaci 1 okruh, celkom 2km 9. Štart a cieľ Pešia zóna Vrútky ( centrum mesta ). 10. Vyhodnotenie Finančné ceny: prví traja v absolútnom poradí mužov a žien Vecné ceny: prví traja v jednotlivých kategóriach 11. Zdravotná služba Usporiadateľ zabezpečí lekára a sprievodné vozidlá. 12. Upozornenie Pretekári (ky) štartujú na vlastné nebezpečie a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa rozhodnutiami hlavného rozhodcu. 13. Úhrada nákladov Účastníci sa zúčastňujú pretekov na náklady vysielajúcej organizácie, resp. na vlastné náklady. 14. Vyhodnotenie 11:30 hod. Caffe Vivien, pešia zóna Pretekár ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia stráca nárok finančnú cenu. Každý súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami preteku sa považuje zaplatenie štartovného poplatku. Informácie: Daniel Konečný 0903 503 6660903 503 666 , svemat@svemat.sk, Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií Partneri: Snovland, mesto VRÚTKY, T.A.T. , SVEMAT Podmienky a povinnosti účastníkov: 1.Preteká sa podľa platných pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií. 2.Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo. 3.Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom. 4.Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu. 5.Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov. 6.Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad. 7.Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania. 8.V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár. 9.Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol. 10.Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia. 11.Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii preteku, vklad je 10 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa. 12.Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov, ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie. 13.Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1 až 13. Vo Vrútkach : Call Send SMS Call from mobile Add to Skype You'll need Skype CreditFree via SkypeKomentáre

Pridať komentár

K tomuto článku nie sú pridané žiadne komentáre