Aktuálne

Výsledky MMD 2013 nájdete v sekcii Výsledky

Sponzori

Prihlásenie

Silvestrovský beh zdravia /38. ročník/

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


1. Usporiadateľ

Turčiansky amatérsky triatlon Martin za podpory mesta Vrútky a v spolupráci s  TJ Sokol Vrútky.

 

2. Termím a miesto štartu

sobota 31. decembra 2018 (pešia zóna mesta Vrútky)

štart  o 10:05 hod. žiaci

o 10:10 hod. open

 

3. Prihlášky

Elektronicky na www.kk-sporttiming.com

do 30. decembra 2018

pri prezentácií dňa 31. decembra  2018 od 8:30 do 9:40 hod.

4. Štartovné

open 6 €

žiaci  5 €

 

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA


5. Predpis

Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a tohto rozpisu.

6. Štartujú

Pretekári a pretekárky, ktorí pri prezentácií zaplatili štartovné.

 

7. Kategórie

A – muži 39 rokov a mladší   (1979 a mladší)

B – muži od 40 do 49 rokov   (1969 – 1978)

C – muži od 50 do 59 rokov   (1959 – 1968)

D – muži 60 rokov a starší     (1958 a starší)

E – ženy 39 rokov a mladšie   (1979 a mladšie)

F – ženy 40 rokov a staršie     (1978 a staršie)

G – starší žiaci/-ky  (2003 – 2004)   15 – 14 roč.

H – mladší žiaci/-ky (2005 – 2006)  13 – 12 roč.

 

8. Popis trate

Trať vedie po asfaltových cestách – miestnych komunikáciách. Jeden okruh meria 2 km.

open 5 okruhov, celkom 10 km

žiaci 1 okruh,      celkom    2km

 

9. Štart a cieľ

Pešia zóna Vrútky ( centrum mesta ).

 

10. Vyhodnotenie

Finančné ceny: prví traja v absolútnom poradí mužov a žien

Vecné ceny: prví traja v jednotlivých kategóriach

 

11. Zdravotná služba

Usporiadateľ zabezpečí lekára a sprievodné vozidlá.

 

12. Upozornenie

Pretekári (ky) štartujú na vlastné nebezpečie a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa rozhodnutiami hlavného rozhodcu.

 

13. Úhrada nákladov

Účastníci sa zúčastňujú pretekov na náklady vysielajúcej organizácie, resp. na vlastné náklady.

 

14. Vyhodnotenie

11:30 hod. Caffe Vivien, pešia zóna


Pretekár ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia stráca nárok finančnú cenu.

Každý súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami preteku sa považuje zaplatenie štartovného poplatku.

Informácie: Daniel Konečný 0903 503 666 0903 503 666 , svemat@svemat.sk,

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií

 

Partneri: Snovland, mesto VRÚTKY, T.A.T. , SVEMAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky a povinnosti účastníkov:

 

1.Preteká sa podľa platných pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií.

2.Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

3.Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.

4.Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

5.Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.

6.Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.

7.Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.

8.V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.

9.Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

10.Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

11.Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii preteku, vklad je 10 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

12.Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov, ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie.

13.Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1 až 13.

Vo Vrútkach :

Call

Send SMS

Call from mobile

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via SkypeKomentáre

Pridať komentár

K tomuto článku nie sú pridané žiadne komentáre